Filtrera

Torktumlare

Vill du torka din tvätt på ett effektivt sätt? Som alternativ till den vanliga torkställningen kan du använda en torktumlare. Du kan köpa antingen en frånlufts- eller en kondenstumlare. Den första leder ut den varma, fuktiga luften genom ett rör i väggen medan den andra kondenserar ånga till vatten som sedan samlas upp i en behållare eller pumpas via en slang till avloppet. Vissa torktumlare erbjuder smarta funktioner som skrynkelskydd, skonsam torkning och val av torknivå. En modell med ångfunktion hjälper dig bland annat att ta bort den dåliga lukten från kläderna. Andra faktorer att beakta när du fattar ett beslut är tumlarens kapacitet och om den är front- eller toppmatad.